Преводи и преписи

Равнодушност

Карл Гривс, Равнодушност, 2013.

Одрећи се свега што није милост и не желети милост.

Одбацити веровања која испуњавају празнину, ублажавају горчину. Веровање у бесмртност. Веровање у корисност грехова: etiam peccata. Вeровањe у провиђeњски ред случајeва – једном речју у „утeхе“ какве се обично траже у религији.

Волети Бога преко разарања Троје и Картаге, и без утехе. Љубав није утеха, она је светлост.

Никад не мислити о некој ствари или о неком бићу које се воли, без претпостављања, ако их немамо пред очима, да је дата ствар уништена а дато биће умрло.

Нека та мисао не ослабљује осећање стварности, него нека га чини интезивнијим.

Сваки пут када се каже: „Нека буде воља твоја“, представити себи у целини све могуће несреће.

 

Извор: Simone Weil, La Pesanteur et la grâce, Paris: Plon, 1988.
Превод: Петар Вујичић