Prevodi i prepisi

Teorija evolucije i hrišćansko učenje

Mitropolit Kalistos (Ver)

Religija i nauka operišu na različitim nivoima, imaju različite metode i koriste različite vrste dokaza. Dakako, ono što svaka od njih govori relevantno je za onu drugu, ali ne smijemo da miješamo ova dva nivoa govora. Naučnik svoj rad temelji na svjedočanstvu naših čula, dok teolog i religijski mislilac koristi podatke iz otkrivenja – Svetog Pisma. Ovdje imamo dvije različite forme dokaza, kao i dvije različite forme argumenata. Kako ja to vidim, sukob između religije i nauke nije nužan, ukoliko obje valjano razumijemo. To je stoga što ove odgovaraju na različite vrste pitanja. 

Naučnik nam govori šta postoji u univerzumu, kao i, u mjeri u kojoj je to moguće otkriti, kako je univerzum nastao i poprimio obličje kakvo danas ima, i kroz koje stadijume se razvijao. U religijskoj sferi, pitamo se zašto je svijet stvoren i koji je smisao našeg života na zemlji. Po mom shvatanju, to nisu, u strogom smislu, naučna pitanja. Naučnik ni ne pretenduje na njih da odgovori. Premda, ono što nam on govori o tome kakav je svijet i kako je takvim postao, može biti od pomoći prilikom pružanja odgovora na ova religijska pitanja. Neki naučnici bi rekli da pitanja poput – Zašto postoji univerzum? Otkuda potiče? Šta je postojalo prije Velikog praska? – prosto i nisu pitanja koja treba postavljati. Međutim, to jesu pitanja koja kao ljudska bića želimo i imamo potrebu da postavljamo. Ne mislim, s druge strane, da naučnici mogu da daju odgovor na ova pitanja bazirajući se samo na svojoj naučnoj disciplini. 

Šta je sa teorijom evolucije? Mnogi pravoslavci odbacuju ovu teoriju, dok neki zastupaju formu inteligentnog dizajna. Ja ne marim mnogo za teoriju inteligentnog dizajna, jer mislim da se njome nivoi religije i nauke miješaju na način koji nije od pomoći. Kao pravoslavac, nemam poteškoće u prihvatanju evolucione slike univerzuma kakvom je predstavlja savremena nauka. Mislim da ne bi trebalo da govorimo da je evolucija „samo teorija” ili „spekulacija”. Dokazi za nju su veoma snažni. Kao pravoslavni hrišćanin, ja ne vidim u njoj problem za moju vjeru. Bogu je moguće da djeluje kroz evoluciju. Nije morao da stvori sve ono što danas postoji na samom početku. Mogao je da djeluje kroz evolucione procese. 

Međutim, kada o tome govorimo izlazimo van domena nauke koja se ne bavi iznošenjem ovakvih mišljenja. Ponovo, s religijske tačke gledište, želimo da potvrdimo da ljudska bića imaju jedinstven status u univerzumu, jer su stvoreni po slici i prilici Božijoj. Čovjek nije naprosto superiornija vrsta majmuna. Međutim, i kada koristimo izraz „slika i prilika Božija” govorimo o stvarima koje nauka ne može ni prihvatiti ni odbaciti. Time izlazimo van okvira nauke. Smatram da valjano razumijevanje nauke i načina na koji ona funkcioniše može zaista pomoći zadatku koji kao religijski mislioci imamo. Neophodno je, ipak, da sačuvamo odgovarajuće razlikovanje. Ukoliko je ova razlika očuvana, ne mislim da treba na nauku da gledamo kao na prijetnju.

 

Izvor: Deo predavanja na temu Spasenje u Hristu: pravoslavni pristup koje je mitropolit dioklijski Kalistos Ver održao 4. 3. 2008. godine na Univerzitetu Sijetl Pacifik, Sijetl, SAD.
Prevod: A. J.