Podržite nas

Svi sadržaji na teološkom internet magazinu Teologija.net su besplatni, a sajt se finansira isključivo donacijama čitalaca i prijatelja.

Ukoliko želite da na ovaj način podržite rad našeg internet magazina, donaciju možete uplatiti na:

Podaci za uplatu u dinarima
Primalac: Bogoslovsko društvo Otačnik, Maleška 7, 11000 Beograd
Svrha uplate: Donacija za Teologija.net
Broj dinarskog računa:  160-359576-85

Podaci za uplatu u evrima
SWIFT –  DBDBRSBG
Broj računa EUR – IBAN RS35160005400001420953
Bogoslovsko društvo Otačnik, Maleška 7, 11000 Belgrade, Serbia
Banka: Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7B, 11000 Belgrade, Serbia

Podaci za uplatu u dolarima
SWIFT –  DBDBRSBG
Broj računa USD – IBAN RS35160005400001420953
Bogoslovsko društvo Otačnik, Maleška 7, 11000 Belgrade, Serbia
Banka: Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7B, 11000 Belgrade, Serbia

Za više informacija kontaktirajte nas putem mejla teologijanet@gmail.com ili tel. +381 66 888 7654