Подржите нас

Сви садржаји на теолошком интернет магазину Теологија.нет су бесплатни, а сајт се финансира искључиво донацијама читалаца и пријатеља.

Уколико желите да на овај начин подржите рад нашег интернет магазина, донацију можете уплатити на:

Подаци за уплату у динарима
Прималац: Богословско друштво Отачник, Малешка 7, 11000 Београд
Сврха уплате: Донација за Теологија.нет
Број динарског рачуна:  160-359576-85

Подаци за уплату у еврима
SWIFT –  DBDBRSBG
Broj računa EUR – IBAN RS35160005400001420953
Bogoslovsko društvo Otačnik, Maleška 7, 11000 Belgrade, Serbia
Banka: Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7B, 11000 Belgrade, Serbia

Подаци за уплату у доларима
SWIFT –  DBDBRSBG
Broj računa USD – IBAN RS35160005400001420953
Bogoslovsko društvo Otačnik, Maleška 7, 11000 Belgrade, Serbia
Banka: Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7B, 11000 Belgrade, Serbia

За више информација контактирајте нас путем мејла teologijanet@gmail.com или тел. +381 66 888 7654