Импресум

Издавач
Отачник, Београд

Главни и одговорни уредник
Благоје Пантелић

Уредништво
Дарко Ђого
Андреј Јефтић
Марко Вилотић
Бојан Бошковић
Вукашин Милићевић
Стојана Валан
Владимир Вељковић
Срђан Сремац
Милосав Гудовић
Божо Кнежевић

Сарадници
Милија Јовичић
Александар Ђаковац
Драгица Тадић Папаниколау
Никола Дробњаковић
Тодор Митровић
Ведран Голијанин
Смиљана Ћурчић Беро
Владимир Коларић
Јелена Јабланов Максимовић
Миљан Танић
Растко Јовић
Милана Ивковић
Срећко Петровић
Драган Шљивић
Јована Пантелић
Ненад Живковић
Милица Ракић
Славиша Костић